24 augusti 2016, 18:30 - 20:00 |

Samrådsmöte om hamnverksamhet i Forsmark

Kärnavfallsbolaget SKB bjuder in berörda myndigheter, kommuner och organisationer till samråd enligt 6 kap miljöbalken om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn. Syftet med samrådet är att skapa möjlighet att via sjövägen transportera bort bergmassor från planerade anläggningsarbeten. Samrådet avser den samlade verksamheten i hamnen och omfattar både nuvarande och framtida transporter för SFR, kärnbränsleförvaret och Forsmarks kärnkraftverk. Med anledning av ansökan om tillstånd till hamnverksamhet påverkas tidplanen för målet om slutförvaret för använt kärnbränsle.

Tid:
kl.18:30-20:00 den 24 augusti
Plats: SKB:s Östhammarskontor, Norra Tullportsgatan 3, Östhammar


Länkar:
Inbjudan till samråd om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmark >>

Underlag inför samrådet >>

Logga in