Tidigare Fud:ar (1986–2001)

Här finns mycket av materialet samlat från Fud-processerna mellan åren 1986 och 2001 samt Statens Kärnbränslenämnds förfrågan med inkomna remissvar angående remissförfarandet.

Fud-04 och Fud-07 hittar du här >>

Fud-01 >>
Fud-98 >>
Fud-98 komplettering >>
Fud-95 >>
Fud-92 >>
Fud-92 komplettering >>
Statens Kärnbränslenämnd remiss 1991 >>
Fud-89 >>
Fud-86 >>

MKG:s korta beskrivning av FUD-processen och FUD 2007 >>

Överblick generell ärendegång Fud-processen >>

Logga in