19 november 2014 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 november om kärnbränsleförvaret

Den 19 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Under mötet diskuterades SSM:s och kärnavfallsbolagets respektive tidplaner, bolagets kvarstående kompletteringar, samt upphörandet av bidrag till transmutationsforskning.

Under avstämningsmötet den 19 november mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB informerade bland annat myndigheten om planerna att publicera resultat och bedömningar efterhand som de blir klara under granskningen av ansökan om ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Kärnavfallsbolaget meddelade att tidplanen för leveranserna gällande in Clink-uppdatering fortfarande stämmer. En första leverans som kommer beröra säkerhetsredovisningen är beräknad till januari 2015. På mötet diskuterades även kärnavfallsbolagets kvarstående kompletteringar, samt SSM:s tidplan.

Vidare informerade SSM också om att Chalmers och KTH hört av sig till myndigheten med anledning av att kärnavfallsbolaget meddelat att bidraget till transmutationsforskning kommer att upphöra från och med 2015. SSM kommer efter begäran att ha ett möte med högskolorna, dit myndigheten även kommer att bjuda in Uppsala universitet och bolaget för att delta.

Kommande övergripande avstämningsmöten kommer att hållas tisdagen den 27 januari och torsdagen den 5 mars. Uppdatering: Se länkar till nyheter om mötena nedan.
 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 141119 >>

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 27 januari om kärnbränsleförvaret, 150127 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 5 mars om kärnbränsleförvaret, 150305 >>

Logga in