19 november 2010 |

Endast några hemliga forskningsrapporter om kärnavfall släpps av SKB!

Efter att det avslöjats att SKB har dolt forskningsresultat i sin kärnavfallsforskning i Äspölaboratoriet har bolaget gått med på att offentliggöra några fler rapporter som fram till idag varit interna och hemliga. Det är fråga om rapporter som finns i den så kallade IPR-serien som redovisar några, men inte alla, resultat från bolagets forskning i berglaboratoriet vid Äspö. MKG har haft tillgång till några IPR-rapporter de senaste åren efter direkta kontakter med SKB men bolaget har först nu beslutat att göra rapporterna mer allmänt tillgängliga för Strålsäkerhetsmyndigheten och andra granskare av bolagets forskning.

Detta är en bra början, men det räcker inte alls! Om det finns ytterligare problem i redovisningen av forskning visas det snarare i de konsultrapporter som inte blivit IPR-rapporter! Det är oklart om de två aktuella konsultrapporterna som bolaget har tvingats offentliggöra och som påvisar forskningsfusk skulle blivit IPR-rapporter.

Vad Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, känner till finns det inga rapporter från Clay Technology med resultat från det så kallade LOT-försöket i Äspö-laboratoriet som IPR-rapporter. MKG anser att Clay Technology-rapporterna från LOT-projektet är mycket intressanta att få offentliggjorda för att kunna följa upp frågan om problem med bolagets redovisning av forskningsresultat.

I det brev MKG skickade till kärnavfallsbolaget SKB den 12 november med krav på vetenskaplighet och ökad öppenhet i bolagets forskningsarbete listades fler rapporter än IPR-rapporterna som bolaget måste offentliggöra. Dessa finns listade i sammanfattningen från brevet som bifogas som en bilaga.

Från MKG:s sida är vi är dessutom förvånade över att SKB kallar delar av innehållet i vårt brev demagogiskt. Vi menar snarare att våra formuleringar är mycket genomtänkta och välavvägda.

SKB:s svar till MKG 101119 finns här:
http://www.mkg.se/skb-svarar-pa-mkgs-skrivelse-om-vetenskaplighet-och-oppenhet

MKG:s brev till SKB 101113 med krav på att vissa rapporter släpps finns också här:
http://www.mkg.se/mkg-skriver-till-skb-om-okad-vetenskaplig-oppenhet 

För mer information:

Johan Swahn, kanslichef, MKG, 070-467 37 31, johan.swahn@mkg.se

Länkar:

Pressmeddelandet som pdf >>

Bilaga: Sammanfattningen av MKG:s brev till kärnavfallsbolaget SKB med krav på vetenskaplighet och ökad öppenhet i kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete >>

Logga in