17 oktober 2011 |

Bok om hanteringen av tio länders använda kärnbränsle

The International Panel on Fissile Materials, IPFM, har i oktober lanserat en boken ”Managing Spent Fuel from Nuclear Power Reactors: Experience and Lessons from Around the World”. Boken beskriver hur det använda kärnbränslet hanteras i ett antal länder som har kärnkraft. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn är medlem i IPFM och har författat kapitlet om Sverige och Finland. Beate Kallenbach från tyska Økoinstitut har författat kapitlet om Tyskland.

The International Panel on Fissile Materials, IPFM bildades 2006. Verksamheten har sin bas vid Princeton University i U.S.A.

Nedan finns särtryck av kapitlen om Sverige/Finland och Tyskland. Dessutom finns hela boken och en länk till IPFMs hemsida.

Länkar:

Särtryck av kapitlet om Sverige/Finland >>

Särtryck av kapitlet om Tyskland >>

IPFM:s nya bok ”Managing Spent Fuel from Nuclear Power Reactors: Experience and Lessons from Around the World”, 111017 >>

Om boken på IPFM:s hemsida >>

Logga in