16 april 2014 |

Brittiska forskare ser positivt på metoden djupa borrhål och deltar i amerikanskt pilotprojekt

Borrteknikexperten John Beswick från Marriott Drilling Group har tillsammans med professor emeritus Fergus Gibb och Karl Travis från University of Sheffield publicerat en artikel om slutförvarsmetoden djupa borrhål. Artikeln fokuserar på de tekniska utmaningar som återstår innan metoden kan börja användas. Författarna menar att metoden skulle kunna vara säkrare, mer kostnadseffektiv och miljövänligare ur ett långsiktigt perspektiv jämfört med andra föreslagna slutförvarsmetoder. De deltar även i ett amerikanskt pilotprojekt med målet att borra ett hål för att testa metoden.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har ansökt om att få bygga ett slutförvar enligt KBS-metoden, en metod som förvarar det använda kärnbränslet 400-500 meter ner i berget. Under de 30 år som bolaget arbetat med att ta fram KBS-metoden har de valt att inte gå vidare med forskning om den alternativa metoden djupa borrhål. I denna metod förvaras det använda kärnbränslet i djupa borrhål, 3-5km ner i berget. 

Fergus Gibbs med medarbetare vid University of Sheffield, har länge arbetat med att utveckla metoden djupa borrhål och deltar numera i det större pilotprojekt om djupa borrhål som drivs av det statliga forskningslaboratoriet Sandia National Laboratory i USA. Målet är att inom några år borra ett hål för att testa konceptet. Projektet finansieras av amerikanska energidepartementet. I konsortiet som deltar även Massachusetts Institute of Technology, den franska kärnavfallsorganisationen Areva samt företagen CH2M-Hill, DOSECC Exploration Services, Olympic Research och URS. Den senaste projektbeskrivningen publicerades av amerikanska energidepartementet i oktober 2013 och kan laddas ner nedan.

 

Länkar:
A. John Beswick, Fergus G. F. Gibb, Karl P. Travis "Deep Borehole Disposal of Nuclear Waste: Engineering Challenges" Proceedings of the Institution of Civil Engineers, februari 2014 >>

Deep Borehole Disposal Research - Demonstration Site Selection Guidelines, Borehole Seals Design, and RD&D Needs - Arnold et al - prepared for DOE by Sandia National Laboratories FCRD_USED-2013-000409  SAND2013-9490P Oct 25 2013 >>

Fler artiklar och rapporter om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in