14 mars 2018 |

Danmarks radioaktiva avfall föreslås mellanlagras 50 år

Det danska radioaktiva avfallet från den nedlagda kärnforskningsanläggningen på Risö föreslås bli kvar i 30-50 år i väntan på beslut om slutförvar. Frågan diskuteras nu i det danska Folketinget.

Den danska regeringen påbörjade ett projekt för att slutförvara det danska radioaktiva avfallet i början av 2000-talet och en metod- och platsvalsprocess tog vid. Det har därefter funnits ett växande motstånd mot de danska kärnavfallsplanerna från dansk miljörörelse och från de kommuner som utan samförstånd pekats ut som möjliga för en lokalisering av ett slutförvar.

Regeringen behandlade frågan under hösten 2017 och skickade den 14 mars ett förslag till det danska Folketinget för debatt och bred politisk överenskommelse. Avfallet föreslås mellanlagras i 30-50 år på samma ställe som idag, på den nedlagda kärnforskningsanläggningen på Risø, med en uppgradering av anläggningen. Regeringen kommer även utforska möjligheterna till gemensamma internationella lösningar, så som export av det mest radioaktiva avfallet, ca. 230 kg bitar av använt kärnbränsle från den verksamhet i ett s.k. hot lab som bedrevs vid Risø.

 

Länkar:

Pressmeddelande från NOAH, 180321 >>

Nyhet på Uddannelses og Forskningsministeriet, 180314 >> 

Om förslaget på Folketingets hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Danmark lägger sina planer på ett slutförvar på is, 170919 >>

 

Logga in