29 juli 2011 |

Delrapportering från kommission om USA:s kärnavfall

Den amerikanska Obama-administrationen har bildat en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt högaktiva kärnavfall. Nu har kommissionen delrapporterat sitt arbete med utkast av huvudrapporten och tre underrapporter. Det finns möjlighet att ge kommentarer fram till den 31 oktober. Kommissionen kommer att publicera sina slutrapporter i januari 2012.

I januari 2010 skapade USA:s energiminister Steven Chu en så kallad Blue Ribbon Commission, som består av 15 personer. Forskare, industrirepresentanter och tidigare myndighetspersoner har fått uppgiften att föreslå hur USA bör ta hand om använt kärnbränsle och annat högaktivt kärnavfall när det tidigare planerade slutförvarsprojektet vid Yucca Mountain i Nevada har övergetts. Kommissionen presenterar en slutgiltig version av sin rapport senast den 1 januari 2012, men har haft uppdraget att lämna utkaster av sin rapport sommaren 2011 och den är nu släppt. Kommissionen sammanfattar sina preliminära rekommendationer av vad som behövs för att komma vidare i sju punkter:

1. A new, consent-based approach to siting future nuclear waste management facilities.

2. A new organization dedicated solely to implementing the waste management program and empowered with the authority and resources to succeed.

3. Access to the funds nuclear utility ratepayers are providing for the purpose of nuclear waste management.

4. Prompt efforts to develop one or more geologic disposal facilities.

5. Prompt efforts to develop one or more consolidated interim storage facilities.

6. Support for continued U.S. innovation in nuclear energy technology and for workforce development.

7. Active U.S. leadership in international efforts to address safety, waste management, non- proliferation, and security concerns.

Till huvudrapporten finns tre delrapporter från de tre underkommittéerna som har studerat mellanlagring, upparbetning respektive själva slutförvaret.

 

Länkar:

Blue Ribbon Commission - Draft Report to the Secretary of Energy, 110729 >>

Blue Ribbon Commission – Disposal Subcommitte Draft Report to the Full Commission, 110601 >>

Blue Ribbon Commission – Reactor and Fuel Cycle Technology Subcommitee Draft Report, June 2011 >> 

Blue Ribbon Commission – Transportation and Storage Subcommittee Report to the Full Commission 110531 >>

Nyhet om delrapporten på Blue Ribbon Commission’s hemsida >>

Nyhet om underrapporterna på Blue Ribbon Commissions hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Blue Ribbon Commission studerar det svenska slutförvarsarbetet, 101026 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om ny amerikansk kommission för Amerikas slutförvarsfråga, 100129 >>

Logga in