1 juli 2008 |

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten är bildad

Den 1 juli 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har ansvaret som förvaltningsmyndighet inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet efter att Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI lades ner den 30 juni.

De motiv som regeringen angett för sammanläggningen är följande:

  • Få ett samlat grepp om kärnsäkerhet och strålskydd.
  • Stärka tillsynen inom dessa områden.
  • Effektivisera granskningen av effekthöjningar vid kärntekniska anläggningar och de ansökningar som industrin lämnar inför valet av slutförvar av använt kärnbränsle.
  • Begränsa antalet myndigheter och därigenom nå samverkansfördelar.

Från den 1:a juli finns myndigheten på Internet på www.stralsakerhetsmyndigheten.se och fysiskt på Solna strandväg 96 (i SSI:s gamla lokaler).

Den nya organisationen för myndigheten finns här >>

Logga in