11 januari 2013 |

Djupa borrhål i strategiplan från USA:s energidepartement

Den amerikanska Obama-administrationen bildade i början av 2010 en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt högaktiva kärnavfall. Kommissionens rapport kom i januari 2012 och ligger till grund för amerikanska energidepartements nya strategiplan för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och högaktivt kärnavfall. Planen publicerades den 11 januari och i avsnittet som beskriver vad som ska göras under budgetåret 2013 står det att en plan för forskning och utveckling ska tas fram för den alternativa metoden djupa borrhål. 

I januari 2010 skapade USA:s energiminister en s.k. Blue Ribbon Commission. Forskare, industrirepresentanter och tidigare myndighetspersoner fick uppgiften att föreslå hur USA bör ta hand om det högaktivt kärnavfallet efter det att beslut tagit om att överge planerna för ett slutförvar i Yucca Mountain i Nevada. Kommissionen presenterade sin slutrapport den 26 januari 2012.

Förslagen från denna slutrapport har används som utgångspunkter i amerikanska energidepartementets nyligen publicerade strategiplan. Utifrån denna strategi vill departementet bygga ett nationellt program för slutförvaringen av det högaktiva kärnavfallet. 

I strategiplanen står det, på sidan 13, att bl.a. en forskning- och utvecklingsplan för slutförvarsmetoden djupa borrhål ska tas fram under budgetåret 2013. Detta är i överensstämmelse med kommissionens rekommendationer.

 

Länkar:

USA:s energidepartements rapport ”Strategy management and disposal used nuclear fuel and high level radioactive waste”, 130111 >>

Nyhet på USA:s Energidepartementets hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att slutrapporten är klar från kommissionen om USA:s kärnavfall, 120126 >>

Logga in