6 juni 2015 |

Djupa borrhål som tema på workshop i Berlin

Den 5-6 juni arrangerades en internationell workshop i Berlin med medverkande experter inom områden som rör metoden djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnbränsle och annat högaktivt radioaktivt avfall. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har begärt att se mer redovisningar av djupa borrhål som alternativ metod i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige.

Under två dagar den 5-6 juni arrangerades en workshop i Berlin av Karlsruhe Institute of Technology. Tanken med workshopen var att ta fram en plattform för en tvärvetenskaplig diskussion om metoden djupa borrhål. I denna metod förvaras använt kärnbränsle i kapslar 3-5 km ner i djupa borrhål i berget till skillnad från metoden som det svenska kärnavfallsbolaget SKB ansökt om, som är placerat på 500 meters djup och där kapslarna placeras med hjälp av robotstyrda fordon. Kärnavfallsbolaget har valt att inte redovisa djupare jämförelser med metoden djupa borrhål i sin ansökan om ett slutförvar, något som Naturskyddsföreningen och MKG kritiserat i prövningen hos domstol och myndighet.

Forskning om metoden pågår dock internationellt, speciellt i USA där regeringen avsatt pengar för mer studier. På workshopen i Berlin deltog flera experter, bl.a. från Sandia National Laboratories och det internationella kärnenergiorganet IAEA. Program och presentationer finns att ladda ner och läsa nedan. Uppdatering: Det har tagits fram en rapport som är baserad på de olika presentationerna från workshopen i Berlin. Se länk till rapporten nedan.  
 

Läs mer:

Program >>

Presentationer:

”Genesis of the US R&D Program for Deep Borehole Disposal", Andrew Orrell >>

”The U.S. Deep Borehole Field Test”, Patrick V. Brady, m.fl. >>

Mer på MKG:s hemsida om djupa borrhål >>

Uppdatering:
"Proceedings of the Workshop
 'Final Disposal in Deep Boreholes Using Multiple Geological Barriers: Digging Deeper for safety' Juni 2015, Berlin", GRS, mars 2016 >>  

Logga in