22 november 2016 |

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på SKB:s kompletteringar och bemötande i kärnbränsleslutförvarsmålet

Den 17 oktober lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in ett bemötande på de remissyttranden i sak som inkommit under våren 2016 till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bolaget lämnade även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet. Domstolen skickade den 22 november ut bemötandet m.m. på remiss till alla de som skickat in yttranden i sak. Synpunkter ska skickas in senast den 14 februari 2017.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 17 oktober in ett bemötande på de remissyttranden i sak om slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark som inkom till mark- och miljödomstolen i våras. Bolaget lämnade även in en komplettering rörande den planerade vattenverksamheten, en komplettering om ökat berguttag samt en uppdatering av sitt tidigare inlämnade reservationsvisa yrkande om Natura 2000.

Den 22 november skickade domstolen ut en underrättelse där möjlighet ges at lämna in synpunkter på bolagets senaste inlämning senast den 14 februari. Samma dag som domstolen skickade ut sin underrättelse meddelade domstolen om den fortsatta handläggningen av målet, med framskjuten huvudförhandling till tidigast hösten 2017. Se separat nyhet om detta i länk nedan.

 

Länkar:

Domstolens underrättelse, 161122 >>

Här kan du följa domstolens prövning på MKG:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – frågan om samordning av mål måste utredas, 161122 >> 

SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM, 161017 >> 

Yrkande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till domstol och SSM: Avstyrk ansökan, 160531 >>

Logga in