26 april 2013 |

Endast delar av SKB:s kompletteringar uppfyller SSM:s krav

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 2 april in ett antal kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar bolagets ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Myndigheten har nu skickat en skrivelse till bolaget med en bedömning att endast delar av kompletteringarna delvis uppfyller myndighetens förväntningar. Dessutom konstateras att bolaget valt att inte lämna något underlag och därmed inte svarat på vissa krav. Myndigheten avser att senare i granskningsprocessen informera bolaget mer i detalj om sina bedömningar i kompletteringsfrågan.

 

Länkar

SSM:s skrivelse till SKB, 130426 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB lämnar kompletteringar till SSM om miljökonsekvensbeskrivningen och avvisar åter djupa borrhål, 130403 >> 

Här finns alla myndighetshandlingar som rör frågan om kompletteringar av slutförvarsansökan >>

 

Logga in