26 maj 2010 |

Endast en gammal säkerhetsanalys för kärnavfall räcker inte!

Kärnavfallsbolaget SKB vägrar att presentera en färsk säkerhetsanalys för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. I samrådet inför en tillståndsansökan senare i år har endast en fyra år gammal analys från 2006, SR-Can, redovisats. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker inte det räcker. Det verkar finnas många olösta frågor och brister som rör långsiktig miljösäkerhet, bland annat om kopparkorrosionsrisker, men SKB vill inte lämna ut någon information. – Bolaget säger att allt är säkert men vill inte presentera ett underlag som visar det i samrådet. Det borde vara en självklarhet att det blir ett samråd innan ansökan lämnas in om en preliminär version av den nyaste säkerhetsanalysen, SR-Site, säger Linda Birkedal, ordförande i MKG.

Senare i år planerar kärnavfallsbolaget SKB att lämna in en ansökan till miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Slutförvaret ska klara av att isolera det högaktiva kärnavfallet från människa och miljö i hundratusentals år. Men korrosionsforskare vid KTH befarar att kopparkapslarna kan förstöras redan inom 1 000 års tid.

Kraftig kritik har tidigare i år riktats mot kärnavfallsbolaget SKB för att de inte lämnar ifrån sig en aktuell säkerhetsanalys för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Bolaget anser att det räcker med att samråda om en mycket preliminär analys från 2006. På ett extrainsatt samrådsmöte i Östhammar i början på maj berättade bolaget att de stod fast vid sin inställning.

Naturskyddsföreningen och MKG har efter mötet skickat in en rapport i form av ännu en samrådsinlaga till kärnavfallsbolaget SKB. I inlagan kräver föreningarna att bolaget presenterar en preliminär version av den säkerhetsanalys som ska lämnas in i ansökan och sedan samråder om den. Föreningarna vill även se och samråda om de särskilda dokument om alternativa metoder (bl.a. djupa borrhål) och platsvalet som kommer att finnas i ansökan.

– Samrådsprocessen blir felaktig när bolaget bara hänvisar till att det ändå går att lämna synpunkter på säkerhetsanalysen i prövningen av ansökan. För en effektiv prövning måste samråd med ett fullgott underlag ske i förväg, säger Johan Swahn, kanslichef, MKG.

För frågor kontakta:

Linda Birkedal, ordförande, MKG, 070-530 36 86

linda.birkedal(at)naturskyddsforeningen.se

Johan Swahn, kanslichef, MKG, 070-467 37 31

johan.swahn(at)mkg.se

 

Länkar:

Pressmeddelande som pdf >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga om samråd om långsiktig miljösäkerhet m.m. med missiv 2010-05-17 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Samrådsinlagan om samråd om långsiktig miljösäkerhet m.m. 2010-05-17 >>

Länk till nyhet om samrådsmöte i Östhammar 2010-05-03 >>

Länk till nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga om den preliminära MKB:n för ett slutförvar 2010-03-10 >>

Logga in