18 januari 2010 |

Expertutlåtanden från Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium i november klara

I mitten av november 2009 höll Kärnavfallsrådet ett internationellt vetenskapligt seminarium om kopparkorrosion. De expertutlåtanden som en internationell panel skulle leverera till rådet efter seminariet finns nu tillgängliga. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att utlåtandena inte ger information som kan avgöra kontroversen kring kopparkorrosion. Nu behövs mer forskning om kopparkorrosion i en syrefri miljö, framför allt resurser till forskning som är fristående från kärnavfallsbolaget SKB.

Sedan hösten 2007 pågår en vetenskaplig kontrovers om hur koppar korroderar i den miljö som finns i ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle enligt den så lallade KBS-metoden. Nedan finns en länk för den som vill sätta sig in i kontroversen, men i grunden går den ut på att kärnavfallsbolaget SKB har antagit att koppar inte kan korrodera i den syrefria miljö som ska finnas i det slutförvar som bolaget planerar att bygga. Detta ifrågasätts av från SKB fristående forskare som menar att korrosionen fortsätter i närvaro av vatten även i en syrefri miljö. Frågan är av yttersta vikt för slutförvarets långsiktiga miljösäkerhet. De kopparkapslar som det använda kärnbränslet ska deponeras i ska garantera att det högaktiva och långlivade kärnavfallet isoleras från människa och miljö i hundratusentals år. Men forskare på KTH menar att kopparkapslarna kan börja läcka redan efter 1000 år.

Ett problem har varit att ansvaret för kopparkorrosionsforskningen har legat helt på kärnavfallsbolaget SKB och dess samarbetspartners i Kanada och Finland. Myndigheternas insatser på området har varit begränsade och i huvudsak inriktade på att upprepa kärnkraftsindustrins arbete i stället för att studera de problem som varit uppenbara en längre tid.

De senaste två åren har däremot den vetenskapliga diskussionen tagit fart igen efter det att en grupp forskare från KTH publicerat ett antal artiklar med resultat från studier som ska visa att SKB:s grundantaganden om korrosion i en syrefri miljö är felaktig. För att försöka skapa klarhet i frågan höll Kärnavfallsrådet den 16 november 2009 ett internationellt vetenskapligt seminarium om kopparkorrosion i syrefri miljö. På seminariet framkom tyvärr knappast något nytt i frågan. Det var dock förvånande att SKB på seminariet inte kunde presentera egna nya studier som kunde motbevisa KTH-forskarnas resultat trots att bolaget genomfört flera studier av frågan de senaste åren.

På seminariet deltog en expertpanel som nu har lämnat var sitt skriftlig kommenterar till det som framkom under seminariet. I expertpanelen satt Digby MacDonald från Penn State University, Ron Latanision från Massachusetts Institute of Technology, Dave Shoesmith från University of Western Ontario och Gaik Khuan Chuah från National University of Singapore.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att inte heller expertutlåtandena gör det möjligt att avgöra den kontrovers som råder kring kopparkorrosion i en slutförvarsmiljö. Det behövs ytterligare forskning i frågan och inte bara forskning som styrs hårt av kärnavfallsbolaget SKB. Strålsäkerhetsmyndigheten måste ta fram egen kunskap med hjälp av från kärnavfallsbolaget fristående forskare.

Expertutlåtande från Digby MacDonald, Penn State University >>

Expertutlåtande från Ron Latanision, Massachusetts Institute of Technology >>

Expertutlåtande från Gaik Khuan Chuah, National University of Singapore >>

Expertutlåtande från Dave Shoesmith, University of Western Ontario >>

Mer om kopparkorrosionsseminariet på Kärnavfallsrådets hemsida där bland annat de fyra expertuttalandena finns att läsa >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium >>

Mer information om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Logga in