16 mars 2018 |

Guldspadenominering för kärnavfallsgranskning

Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens redaktionellt oberoende medlemstidning Sveriges Natur har nominerats till ett av Sveriges finaste journalistpriser, Guldspaden, i kategorin Magasin. I en serie artiklar under hösten 2017, mitt under den pågående huvudförhandlingen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle, visade Lundell hur Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har mörkat outredda risker med de kopparkapslar som är tänkta att användas i slutförvaret. Den 13-14 april under Föreningen Grävande Journalisters grävseminarium i Helsingborg avslöjas vinnarna. 

Föreningen Grävande Journalister delar ut ett pris för grävande journalistik i sju kategorier, under föreningens årliga seminarium, i år 13-14 april i Helsingborg. Till kategorin Magasin nominerades Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur för hennes artikelserie ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret”, som publicerades mitt under den pågående huvudförhandlingen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har länkat till artikelserien från egna nyheter, se länkar nedan. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade även in artiklarna som yttranden till mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen.

 

Länkar:

Nyhet om nomineringarna på SVT:s hemsida, 180316 >> 

Nyhet på Sveriges Naturs hemsida, 180316 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM mörkat risker med slutförvaret för domstolen, 171011 >>

Dokument från SSM visar de allvarliga riskerna med slutförvaret, 171023 >>

Logga in