29 september 2020 |

Informationsblad från Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport

Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin. Rapporten har titeln ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Tanken var att Kärnavfallsrådet även skulle ha anordnat ett seminarium om rapporten men på grund av Corona-pandemin ställdes seminariet in. Istället har Kärnavfallsrådet publicerat informationsblad med sammanfattningar från rapportens kapitel. Under juni månad skickades det ut tre blad, och efter sommaren har det nu publicerats två till.  

Regeringens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har i uppdrag att vartannat år överlämna en kunskapslägesrapport till miljöministern. I rapporten ger rådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet, med syfte att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa.

Det senaste informationsbladet från Kärnavfallsrådet kallas ”Ett slutförvar för använt kärnbränsle och den goda tekniken” och är hämtat från kapitel 8 ”Den goda tekniken och kärnavfallet” i kunskapslägesrapporten för 2020.

Kärnavfallsrådet planerar att gå ut med fler informationsblad från kunskapslägesrapporten inom kort. 

Länkar:

På Kärnavfallsrådets hemsida kan du hitta informationsbladet om allmänhetens kunskap kring kärnavfallsfrågan:

- Ett slutförvar för använt kärnbränsle och den goda tekniken >>

Tidigare informationsblad:

- Svenska folket har dålig kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle >>
Långsiktig kompetensförsörjning inom kärnavfallsområdet >>
Stegvis prövning och tiden därefter >>
- Hur kan vi minnas ett slutförvar i framtiden? >> 

Kärnavfallsrådets rapport ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?” (SOU 2020:9) >>

Kärnavfallsrådets hemsida med samtliga publikationer >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet publicerar informationsblad om allmänhetens kunskapsnivå, 200916 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet publicerar informationsblad när seminarium ställs in, 200616 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet överlämnar kunskapslägesrapporten 2020 till regeringen, 200220 >>

Logga in