7 maj 2018 |

Internationell konferens i Köpenhamn om de europeiska energiplanerna

Jordens Vänner i Danmark, NOAH, arrangerar den 8 juni en konferens med syfte att utforska de politiska möjligheterna inom EU att främja en mer hållbar energiproduktion. Konferensen kommer bl.a. behandla Euratom och dess framtid.

Den danska miljöorganisationen NOAH, som är en del utav den internationella miljöorganisationen Jordens Vänner, kommer den 8 juni arrangera en konferens om en hållbar energiproduktion inom EU. NOAH vill genom konferensen tillgängliggöra information och diskussioner till den danska politiska energidebatten.

Konferensens första del kommer att hantera Euratom, eftersom kärnkraften, enligt NOAH, har en särskild ställning inom EU. Samt att diskussioner om Euratoms framtid också ligger på EU-kommissionens dagordning. Frågor som bl.a. kommer att ställas under NOAH:s konferens är ”The Future of the Euratom Treaty: What are the Legal Options?”, ” The Role of Euratom in European Energy Policies” och ”Brexit’s Impact on Euratom”. Några av Europas ledande experter kommer att tala och dom blir sedan en del av en panel för diskussion.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG finns med bland organisatörerna.

 

Länkar:

Inbjudan till konferensen >>

Kalendernyhet på NOAH:s hemsida >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida >> 

Logga in