21 januari 2015 |

Kärnavfallsrådet får en ny ledamot, Mikael Karlsson

Den 17 december utsåg miljöministern Åsa Romson två nya ledamöter till regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet. Dessa var Mikael Karlsson, f.d. ordförande i Naturskyddsföreningen samt Inger Odenvall Wallinder, professor vid Yt- och Korrosionsvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Av misstag var det vid tidpunkten för beslutet inte klart att personerna hade tackat ja. MKG fick ta del av beslutet från Miljödepartementet den 21 januari, antog att processen med att få klartecken var färdig, och publicerade nyheten. Senare har det visat sig att Inger Odenvall Wallinder tackat nej. [Uppdaterad 2015-03-09]

Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen i frågor rörande slutförvar för radioaktivt avfall. Varje år publicerar rådet i februari en kunskapsrapport till regeringen. Rådet anordnar även öppna seminarier i aktuella frågor inom kärnavfallsområdet. I rådets styrelse sitter nio ledamöter med specialkunskap i olika områden som rör slutförvaring av radioaktivt avfall. 

Den 17 december 2014 beslutade miljöministern Åsa Romson om två nya ledamöter till Kärnavfallsrådet. Mikael Karlsson, f.d. ordförande i Naturskyddsföreningen, och Inger Odenvall Wallinder, professor från Yt- och Korrosionsvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Av misstag var det vid tidpunkten för beslutet inte klart att personerna hade tackat ja. MKG fick ta del av beslutet från Miljödepartementet den 21 januari, antog att processen med att få klartecken var färdig, och publicerade nyheten. Senare har det visat sig att Inger Odenvall Wallinder tackat nej.

Den nya medlemen ersättar ena ab de avgående medlemmarna Willis Forsling och Clas-Otto Wene. Det återstår att se vem regeringen kommer att tillsätta som ytterligare en medlem

Länkar:

Miljödepartementets förordnande i Kärnavfallsrådet (M 1992:A) >>

Kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in