13 juni 2016 |

Kärnavfallsrådet höll seminarium om etiska aspekter på kärnbränslecykeln

Den 13 juni anordnade Kärnavfallsrådet ett seminarium om de etiska aspekterna på kärnbränslecykeln. Seminariet skedde i samband med den internationella SENIX-konferensen som anordnades i samma hus i Stockholm. Fyra teman stod på agendan för seminariet; uranbrytning, platsvalsprocessen, mervärdesavtal med lokala aktörer samt kärnbränslecykeln, slutförvaring och återtagbarhet.

Regeringens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, anordnade den 13 juni ett seminarium med titeln ”Etiska aspekter på kärnbränslecykeln”. Seminariet skedde i direkt anslutning till SENIX-konferensen (se länk nedan om SENIX-konferensen). Seminariet bestod av fyra teman: 1. Uranbrytning, 2. Platsvalsprocessen, 3. Mervärdesavtal med lokala aktörer för förvaring av kärnavfall och 4. Kärnbränslecykeln, slutförvaring och återtagbarhet. För varje tema föreläste internationella och nationella forskare, representanter från Oskarshamn och Östhammars kommuner, Kärnavfallsrådet samt industrin. I de efterföljande paneldebatterna medverkade även Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.

Syftet med seminariet var, enligt Kärnavfallsrådets ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm att ”skapa överblick och sätta in de etiska frågorna kring kärnavfallet i ett större sammanhang. Syftet var också att sammanföra företrädare för lokalsamhällen som ska härbärgera avfallet i Sverige och utomlands, och de som funderat grundligt över etiska frågor i anslutning till slutförvarsfrågan”.

 

Länkar: 

Program och deltagarlista >>

Nyhetsbrev 2016:7 Etiska perspektiv på kärnbränslecykeln i heldagsdiskussion >>

Nyhetsbrev 2016:8 Kärnbränslecykeln i etisk belysning >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om SENIX-konferensen, 13-15 juni >>

Presentationer: 

The nuclear fuel cycle: technical choices and ethical dilemmas by Behnam Taebi, Delft University of Technology, The Netherlands >> 

Ethical perspectives on risks associated with uranium mining – an international overview by Ingmar Persson, Swedish University of Agricultural Sciences, and the Swedish National Council for Nuclear Waste >>

The SKB site selection programme – an overview by Jenny Rees, SKB >> 

The Swedish site selection programme – a municipal perspective by Bodil Liedberg Jönsson, Oskarshamn municipality >> 

Finnish and Swedish site selection programmes – different dialogue styles? by Matti Kojo, University of Tampere >> 

The added value agreement –initiative, objectives and programme by Jacob Spangenberg, Östhammar municipality >> 

Ethical evaluation of agreements between nuclear waste disposal authorities and host communities by Mike Hannis, Bath Spa University, UK >> (Ingen powerpoint presentation)

Ethics and the Future Generations by Gaston Meskens, SCK.CEN, Belgium >>

 

Logga in