17 januari 2011 |

Kärnavfallsrådet tydliggör sin roll inför granskningen av SKB:s ansökan

Kärnavfallsrådet har inför kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan skrivit ett PM om sin roll och sitt ansvar i granskningsprocessen. Rådet skriver bland annat att dess uppgift blir att komplettera myndighetens granskning av ansökan genom att fokusera på andra typer av frågor än vad myndigheten gör.

Kärnavfallsrådet ska genom sin roll som oberoende vetenskaplig kommitté ge råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Den 16 mars planerar kärnavfallsbolaget SKB att skicka in sin ansökan om ett slutförvar. Inför ansökan har Kärnavfallsrådet har skrivit ett PM där rådet att förtydliga sin roll i kommande granskningsarbete. Rådet skriver bland annat:

”Miljödepartementet önskar att rådet kompletterar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genom att fokusera på andra typer av frågor än myndigheten. Detta innebär att rådet kan identifiera och diskutera även okonventionella frågor, och en central fråga blir hur dessa frågor eller områden ska identifieras.”

Hela PM:et finns att ladda ner nedan.

Länkar:

Kärnavfallsrådets roll och ansvar inför granskningen av SKB:s ansökan, 2011-01-17 >>

Nyhet på Kärnavfallsrådets hemsida om ”Kärnavfallsrådets roll och ansvar inför granskningen av SKB:s ansökan” 2011-01-17 >>

Logga in