28 april 2017, 11:00 - 16:30 |

Kärnavfallsrådets seminarium om 2017 års kunskapslägesrapport

Kärnavfallsrådet håller ett seminarium om sin årliga kunskapslägesrapport. Årets rapport heter Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring (SOU 2017:8). I rapporten ger Kärnavfallsrådet en beskrivning av vad som hänt inom kärnavfallsområdet under 2016. I djupare analyser tar rådet bland annat upp frågor om framväxten av lagstiftningen som reglerar kärnkraftens avfall, framtidsscenarier och organisationsfrågor om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle, samt den politiska debatten om kärnavfall i relation till exempelvis finansieringsfrågor.


Tid: Kl. 11:00-16:30 den 28 april
Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Senast den 18 april till karnavfallsradet[at]regeringskansliet.se 

Länkar:

Program >>

Information på kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in