Kompletteringsfasen 2011-2015

Strax efter inlämnandet av ansökan om ett slutförvar, den 5 april 2011 skickade mark- och miljödomstolen ut ansökan på remiss med en förfrågan om önskemål om kompletteringar. Därefter har domstolen vid ytterligare två tillfällen, 2013 och 2015, begärt in synpunkter från remissinstanser. Efter varje inlämning har sökanden (kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB) fått bemöta synpunkterna.

I menyn till höger hittar du domstolens remiss och inkomna remissvar för varje tillfälle, år 2012, 2013 och 2015. Där hittar du också SKB:s senast uppdaterade kompletteringsinlämning. 

Den 29 januari 2016 kungjorde domstolen ansökan och önskar därefter  synpunkter i sakfrågor.
Här kan du läsa mer om tiden efter kungörelsen >>

Den 4 juli 2017 kungjorde domstolen huvudförhandlingen om ansökan. Här kan du få information om huvudförhandlingen >>


Domstolens tidsplan

I samband med remissen skickade domstolen ut en tidsplan till sökanden (kärnavfallsbolaget). Denna tidsplan har reviderats efterhand.

Här hittar du domstolens tidplan för handläggning av mål M 1333-11 >>

Logga in