Remissvar 2012

Den 5 april 2011 skickade domstolen ut ansökan på en begränsad remiss med en förfrågan om önskemål om kompletteringar. På grund av ansökans omfattning har remissinstanserna ett helt år på sig att lämna in yttranden. Slutdatum är den 16 april 2012.

Miljödomstolens remiss 110405 >>

Följande myndigheter och organisationer har fått domstolens remiss >> 

Samtliga aktbilagor finns här >>


Remissvar

Här kan du kunna ladda ner de aktbilagor som är remissvar i kompletteringsfasen allt eftersom de kommer in till mark- och miljödomstolen.

Aktbilaga 147 Yttrande från Christopher Busby >> 

Aktbilaga 146 Yttrande från Naturskyddsföreningen och Miljöorgranisationernas kärnavfallsgranskning, MKG >>

Aktbilaga 145 Yttrande från Naturvårdsverket >>

Aktbilaga 144 Yttrande från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss >>

Aktbilaga 143 Yttrande från Milkas >>

Aktbilaga 142 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län >>

Aktbilaga 141 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län >>

Aktbilaga 140 Yttrande från Oskarshamns kommun >>

Aktbilaga 138 Yttrande från Östhammars kommun >>

Aktbilaga 136 Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, Oskarshamns kommun, 120528 >>

Aktbilaga 135 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 120525 >>

Aktbilaga 134 Yttrande från Naturskyddsföreningen Kalmar län, 120525 >>

Aktbilaga 130 Yttrande från Energimyndigheten, 120403 >>

Aktbilaga 129 Yttrande från Trafikverket, 120403 >>

Aktbilaga 128 Yttrande från Torbjörn Åkermark, 120321 >>

nid%3D1029%7Ctitle%3D%7Cdesc%3D%7Clink%3Dnone Aktbilaga 109 Skrivelse från Sjöfartsverket, 120116 >>

Aktbilaga 31 Skrivelse från Statens energimyndighet, 110414 >> 

Logga in