19 maj 2011 |

Lunds universitet planerar för djupborrning på 2,5 km

Lunds universitet har beställt en borrmaskin som klarar djup på 2,5 km. ”Superborren”, som är den enda i Sverige, beräknas kunna tas i bruk i början av nästa år. Borren kommer kunna användas till flera olika forskningsprojekt. Ett projekt har redan fått klartecken. Det handlar om att borra i fjällkedjans bergmassiv för att ta reda på hur bergskedjor bildats. Uppsala universitet är vetenskapliga ledare medan LTH har teknikansvaret som utförare.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ser borren som en möjlighet för ökad forskning om slutförvaring av använt kärnbränsle i djupa borrhål.

 Teknisk geologi, LTH har införskaffat Atlas Copcos nya kärnborrigg Christensen CT20Teknisk geologi, LTH har införskaffat Atlas Copcos nya kärnborrigg Christensen CT20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar:

Pressmeddelande på Lunds universitets hemsida 110519 >>

Logga in