15 april 2016 |

Majoriteten i Östhammars kommun föreslår en folkomröstning

Östhammars kommuns ordförande Jacob Spangenberg (C) och vice ordförande Margareta Widén-Berggren (S) meddelade på en presskonferens i Östhammar den 15 april att den ledande majoriteten i kommunen kommer att föreslå för kommunfullmäktige att en folkomröstning sker i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen. När detta ska ske är oklart, men en gissning av Spangenberg är slutet av 2017, alternativt till valet 2018 om prövningsprocessen drar ut på tiden. 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har ansökt om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, i Östhammars kommun. Granskningen av ansökan pågår hos Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten och enligt nuvarande tidplan kommer yttranden skickas till regeringen under 2017 för beslut, även om det kan bli senare eftersom prövningsprocessens tidsplan är osäker. Regeringen kommer innan sitt beslut att höra med Östhammars och Oskarshamns kommuner om deras ställningstagande.

Den 15 april meddelande den ledande majoriteten i Östhammar kommun, genom kommunens ordförande Jacob Spangenberg (C) och vice ordförande Margareta Widén-Berggren (S) på en presskonferens, att ett förslag om folkomröstning kommer att presenteras till kommunfullmäktige. Spangenberg tror att även övriga partier i kommunen är positiva till detta förslag. Under presskonferensen berättade Spangenberg och Widén-Berggren om kommunens arbete med slutförvarsfrågorna och vikten av delaktighet av kommuninvånarna. Resultatet av folkomröstningen kommer att bli en del av det beslutsunderlag som tas fram inför kommunens svar till regeringen. De betonade att den långsiktiga säkerheten var viktigt och att de lyssnar på experterna, dvs. Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. 

En kommittee med samtliga partier representerade kommer även att föreslås som kan fortsätta arbetet inför omröstning. När omröstningen kommer att ske samt vilka valalternativ som kommer att finnas är upp till kommunfullmäktige att besluta om. Under konferensen gissar Spangenberg att en folkomröstning tidigast skulle kunna ske i slutet av 2017, alternativt till valet 2018 om prövningsprocessen drar ut på tiden.

 

Länkar:

Nyhet ”Folkomröstning i Östhammar”, SVT Uppsala, 160415 >>

Nyhet "Östhammar kan folkomrösta om kärnavfallet", UNT 160415 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att C vill folkomrösta, 140819 >>

Logga in