23 januari 2018, 11:00 - 12:00 |

Miljödomstolen ordnar pressträff om yttrandet till regeringen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 i tingsrättens lokaler, Augustendalsvägen 20, Nacka strand, angående yttrandet till regeringen enligt miljöbalken över kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Pressmeddelande från domstolen >>

Se nyhet på MKG:s hemsida >>

Logga in