27 maj 2013 |

Minskat stöd för slutförvar i Forsmark

Det lokala stödet för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB slutförvarsprojekt har minskat i Östhammars kommun. Det visar en årlig opinionsundersökning som beställs av SKB. 

76 procent av invånarna i Östhammars kommun är för att SKB valt Forsmark som plats för ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, medan 14 procent är emot. Andelen för är en minskning med 6 procentenheter jämfört med år 2012 då 82 procent var för planerna. Det visar en ny opinionsundersökning som Novus Opinion gjort på SKB:s uppdrag. Den omfattar 890 genomförda intervjuer med boende i Oskarshamns respektive Östhammars kommuner.

Kärnavfallsbolaget SKB har i sitt eget pressmeddelande valt att i år till skillnad från tidigare fokusera på en annan fråga, nämligen hur många som har förtroende för bolaget. Men Upsala Nya tidning publicerade siffran för hur många invånare som stödde slutförvaret – siffran fanns ju med i undersökningen – och därmed går det att se att stödet minskat.

Även om det är svårt att veta vad som orsakat minskningen menar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att en orsak kan var de problem som bolaget stött på i prövningen av ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

 

Länkar

Nyhet i Uppsala Nya Tidning, 130527 >>

Om undersökningen på SKB:s hemsida >>

Logga in