28 maj 2010 |

MKG arrangerade seminarium om kopparkorrosion, djupa borrhål och kärnavfallsjuridik

Den 28 maj samlades ett femtiotal personer i Studiefrämjandets lokaler i Uppsala för att delta på seminariet ”Kärnavfall – hot och möjligheter” arrangerat av Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG. Seminariet tog upp säkerhetsproblem med kärnavfallsbolaget SKB:s förslag på slutförvar, den alternativa metoden djupa borrhål samt juridiska aspekter på miljöprövningen av ett slutförvar.

 Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, anordnade på fredagseftermiddagen den 28 maj ett kärnavfallsseminarium i Uppsala. Intresset var stort. Ett femtiotal personer kom för att lyssna och ställa frågor till föreläsarna Peter Szakálos, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Karl-Inge Åhäll, Karstads universitet och Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen.

Peter Szakálos, korrosionsforskare på KTH, beskrev hur kopparkorrosion kan ge säkerhetsproblem med den svenska kärnkraftinsdustrins KBS-metod för slutförvaring av använt kärnbränsle. KBS-metoden utgår från att en kopparkapsel som omsluter avfallet inte kommer att angripas och korrodera i en syrefri slutförvarsmiljö. Peter Szakálos ifrågasatte att den utgångspunkten och menade att ingen ännu visat att koppar skulle klara sig utan att korrodera i en syrefri vattenmiljö. Problemen är särskilt stora vid höga temperaturer och i en strålningsmiljö vilket kommer att vara fallet i slutförvaret under de första tusen åren.

Sedan 1970-talet har det svenska kärnavfallsprogrammet fokuserat på slutförvaring i tunnlar 500 meter ner i berget. Kunskapsläget har sedan dess kommit att utvecklas och gett fler alternativ för slutförvaring. Karl-Inge Åhäll, forskare i naturgeografi vid Karlstads universitet, har undersökt möjligheten att slutförvara kärnavfall i 3-5 km djupa borrhål. Än finns ingen färdigutvecklad metod eller något beslut om att utveckla en sådan, men intresset för metoden har ökat, nu senast i USA. Slutförvaring i djupa borrhål kan ge en större långsiktig miljösäkerhet än slutförvaring med industrins KBS-metod. Metoden utgår från att det finns en naturlig barriär (saltskiktning) som förhindrar ett utbyte mellan grundvatten på djupet och mer ytnära (upp till 1,5 km djup) vatten. Djupa borrhål skyddar dessutom mot intrång i förvaret som ger en större säkerhet mot risker med kärnvapenspridning.

Vid årsskiftet 2010/2011 planerar kärnavfallsbolaget SKB att lämna in sen ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark. Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningens rikskansli, redogjorde hur en juridisk process vid inlämnandet av en ansökan går till. De lagar som kommer beröras för denna ansökan är Kärntekniklagen, Strålskyddslagen, Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

 

Peter Szakálos föreläser om kopparkorrosion, Uppsala 28 maj

Länk:

Presentation ”Kan kopparkapslarna i ett slutförvar ”rosta” sönder?” av Peter Szakálos >>

Presentation ”Djupa borrhål” av Karl-Inge Åhäll >>

Presentation ”Kärnavfallslagstiftning” av Oscar Alarik >>

Mer information om kopparkorrosion >>

Mer information om djupa borrhål >>

Kalendernyhet om att MKG arrangerar seminarium i Uppsala om kopparkorrosion, djupa borrhål och kärnavfallsjuridik. >>

Logga in