10 april 2013 |

MKG arrangerar seminarium om slutförvarsprövningen och SFR den 16 maj

På eftermiddagen torsdagen den 16 maj arrangerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ett öppet seminarium i Stockholm med inbjudna talare från Strålsäkerhetsmyndigheten. Under seminariets första hälft kommer myndigheten berätta om den pågående prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Därefter kommer det att handla om aktuella frågeställningar som rör SFR, slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall, där det pågår en samrådsprocess inför en kommande ansökan om ett nytt slutförvar, SFR 2.

Den 16 maj kl.14-16 anordnar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ett seminarium på Scandic Sjöfartshotellet i Stockholm. Under seminariets första hälft kommer Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndighetens avdelning Slutförvaring av radioaktivt avfall, att berätta om myndighetens granskning av den ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade in till myndigheten våren 2011.

Under seminariets andra hälft kommer Anders Weibert, utredare, från Strålsäkerhetsmyndighetens avdelning för drift och avveckling att ge en uppdatering av hur myndigheten arbetar med tillsynen av SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, och inom samrådet inför en kommande ansökan om ett nytt slutförvar, SFR 2

För mer information och anmälan, se MKG:s kalendernyhet >> 

 

Länkar:

Här kan du följa nyheter om prövningsprocessen på MKGs hemsida >>

Här kan du se vad MKG har framfört i samrådet om SFR 2:

Nyhet efter det första mötet >>

Nyhet efter det andra mötet >>

 

Logga in