8 juni 2010 |

MKG deltar på seminarium i EU-parlamentet

EU-kommissionen förbereder för att lägga fram ett förslag om ett EU-direktiv om kärnavfall till hösten. Den 8 juni anordnade EU-parlamentarikerna Rebecca Harms (Greens/EFA) och Anni Podimata, (S&D) ett seminarium om kärnavfall i EU-parlamentet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, var inbjudna att hålla ett föredrag om läget inom kärnavfallsområdet i Sverige.

I juni 2009 antogs ett EU-direktiv om kärnkraftssäkerhet. Under 2009 och 2010 har EU-kommissionen förberett ett nytt EU-direktiv om kärnavfall. Ett tidigare utkast till direktiv har funnits sedan 2004 men förkastats.  Ett nytt utkast ska vara klart i höst.

För att förbereda EU-parlamentarikerna för diskussionen om ett nytt kärnavfallsdirektiv arrangerade EU-parlamentarikerna Rebecca Harms (Greens/EFA) och Anni Podimata, (S&D) ett seminarium om kärnavfall i EU-parlamentet den 8:e juni. På mötet presenterades kärnavfallsfrågan i ett tyskt och svenskt perspektiv och dessutom gjordes en presentation om direktivsarbetet. Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, stod för den svenska presentationen.

Program och presentation finns nedan.

Länkar:

Programmet för seminariet  >>

MKG:s presentation på seminariet >>

Logga in