17 december 2010 |

MKG gör IPR-rapporter tillgängliga

Kärnavfallsbolaget SKB har aviserat att bolaget kommer att offentliggöra rapporterna i serien IPR (International Progress Reports) med vissa resultat från berglaboratoriet i Äspö. I avvaktan på publiceringen offentliggör Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett antal skannade IPR-rapporter som föreningen har fått ta del av under de senaste åren.

Kärnavfallsbolaget SKB bedriver en omfattande forskning i sitt bergslaboratorium i Äspö, i anslutning till Oskarshamns kärnkraftsverk.  Flera experiment i laboratoriet ger resultat som är av intresse för att förstå hur koppar och bentonitlera beter sig i en slutförvarsmiljö. Det har varit svårt för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att få ta del av resultat från forskningen eftersom bolaget inte vill offentliggöra viktiga rapporter de anser endast vara interna.

MKG har under hösten 2010 kritiserat bolaget för att inte agera vetenskapligt om inte dessa rapporter offentliggörs. Bolaget har svarat med att säga att en särskild rapportserie med så kallade IPR-rapporter (International Progress Reports) kommer att offentliggöras. MKG har fått ta del av del sådana rapporter under de senaste åren och publicerar nu skannade versioner av ett antal IPR-rapporter. Det är främst fråga om så kallade Planning Reports och Status Reports, men dessa ger en övergripande bild av aktiviteterna som pågår i laboratoriet.

Eftersom alla konsultrapporter med resultat från försök i laboratoriet inte publiceras som IPR-rapporter är inte detta en tillräckligt för at ge full insyn i resultaten från försök i laboratoriet. Naturskyddsföreningen och MKG har i en ny samrådsinlaga krävt att bolaget offentliggör alla konsultrapporter med resultat från försök i Äspö-laboratoriet och minnesanteckningar från forskningsprojektmöten.

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har skickat in en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter, 101215 >>

Uppdatering: Nu finns IPR-rapporterna tillgängliga på SKB:s hemsida >>

IPR-rapporter:

SKB IPR-10-15 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Januari-April 2010 >>

SKB IPR-10-09 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report September-december 2009 >>

SKB IPR-10-06 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report may 2010 >>

SKB IPR-09-18 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report may-august 2009 >>

SKB IPR-09-15 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Jan-Apr 2009 >>

SKB IPR-09-06 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Oct-Dec 2008 >>

SKB IPR-09-05 Aspo Hard Rock Laboratory Planning Report for 2009 >>

SKB IPR-09-02 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report July-Sep 2008 >>

SKB IPR-08-20 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Apr-Jun 2008 >>

SKB IPR-08-14 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Jan-Mar 2008 >>

SKB IPR-08-07 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Oct-Dec 2007 >>

SKB IPR-08-04 Retrieval of deposited canister for spent nuclear fuel Freeing slurrying of saturated bentonite buffer around a canister at Aspo HRL >>

SKB IPR-08-03 Aspo Hard Rock Laboratory Planning Report for 2008 >>

SKB IPR-08-01 Aspo Microorganisms gases water chemistry in buffer and backfill 2004–2007 Sara Eriksson Dec 2007 >>

SKB IPR-08-01 Aspo HRL Prototype Repository Microorganisms gases water chemistry in buffer and backfill 2004–2007 Sara Eriksson Dec 2007 >>

SKB IPR-07-20 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Jul-Sep 2007 >>

SKB IPR-07-15 Alternative Buffer Material Installation Report >>

SKB IPR 07-11 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Apr-Jun 2007 >>

SKB IPR-07-09 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Jan-Mar 2007 >>

SKB IPR-07-06 Aspo Hard Rock Laboratory Planning Report for 2007 >>

SKB IPR-07-04 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Oct-Dec 2006 >>

SKB IPR-06-33 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Jul-Sep 2006 >>

SKB IPR-06-16 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Apr-Jun 2006 >>

SKB IPR-06-12 Aspo Hard Rock Laboratory Status Report Jan-Mar 2006 >>

SKB IPR-06-06 Aspo Hard Rock Laboratory Planning Report for 2006 >>

SKB IPR-05-41 Aspo Hard Rock Laboratory Planning Report for 2005 >>

Logga in