5 december 2012 |

MKG och Oss seminarium: "Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?”

Välkommen till seminariet "Vad händer i kopparkorrosionsfrågan?" den 5 december. Seminariet är det sista av totalt tre kärnavfallsseminarier som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, anordnar under hösten. På seminariet talar docent Olle Grinder, PM Technology AB. 

OBS! Seminariet kommer att anordnas i Stockholm i samband med lunch och därefter i Östhammar på kvällen samma dag. Se tider nedan.

Seminariet ger en genomgång av aktuella frågeställningar beträffande korrosion och försprödning av kopparkapslar. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar trots att det är oklart om hur koppar beter sig i slutförvarsmiljön samt att viktig information och data saknas. Vilka frågor är aktuella och hur hanteras frågorna av olika aktörer?

Medverkande: Docent Olle Grinder, PM Technology AB

STOCKHOLM
Tid: Veg. sopplunch från kl.12:00, därefter seminarium kl.12:30-13:30
Plats: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115, 2 tr. T-banestation Medborgarplatsen
Anmälan för soppa: Om du önskar soppa anmäler du dig till christine.anvegard(at)mkg.se

ÖSTHAMMAR
Tid: Fika från kl.18, därefter seminarium kl.18:30-20:00
Plats: Östhammars Missionskyrka, Svarvaregatan 6, Östhammar
Ingen anmälan

 

Länkar:

Inbjudan som pdf >>

I Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om kompletteringsbehov av ansökan om ett slutförvar, inskickat till Strålsäkerhetsmyndigheten 1 juni, finns Olle Grinders underlag om barriärproblemantiken med som bilaga. 
Bilaga 2 "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

Här kan du ladda ner yttrandet och samtliga bilagor >>

Nyhet på MKG:s hemsida om tre kärnavfallsseminarier, 121011 >>

Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, hemsida >>

Logga in