14 december 2010 |

MKG på NEA:s konferens om återtagbarhet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog den 14-17 december på en konferens om återtagbarhet i Reims, Frankrike. Konferensen anordnades av det internationella projektet ”Reversibility and Retrievability in Geological Disposal of Radioactive Waste” (R&R), vid OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA. Konferensen tog upp olika aspekter på återtagbarhet av kärnavfall ur slutförvar.  

Kanslichef Johan Swahn höll ett anförande på konferensen om återtagbarhet och de långsiktiga riskerna för kärnvapenspridning eftersom det finns plutonium i det använda kärnbränslet som ska slutförvaras. Det betyder att kärnavfallsbolaget SKB:s planerade slutförvar i Forsmark måste övervakas så länge det finns ett nationellt och internationellt system för fysiskt skydd/safeguards. Frågan är allvarlig eftersom kärnavapenspridningsriskerna finns i över 100 000 år och därför kommer att lämna bördor på kommande generationer i många framtida civilisationer. Presentationen från konferensen finns nedan.

 

 

Länkar:

Johan Swahns presentation >>

Program från konferensen >>

"Proceedings" från mötet >>

Konferensens hemsida >>

Logga in