21 september 2011 |

MKG Rapport 5

Samrådsinlagor 2009-2010 och yttrande över Fud-10 från Naturskyddsföreningen och MKG.

Rapporten innehåller samrådsinlagor från samrådet om ett slutförvar för använt kärnbränsle om:
- val av plats
- den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen
- den långsiktiga säkerhetsanalysens roll
- kopparkorrosion

Rapporten innehåller även föreningarnas yttrande över forskningsprogrammet Fud-10.

Rapport 5: "Samrådsinlagor 2009-2010 och yttrande över Fud-10 från Naturskyddsföreningen och MKG" >> (3,2 MB) 

Logga in