6 december 2006 |

MKG ställde frågor på samrådsmöte med kärnavfallskommunerna

Den 6 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda.

Den 6 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda. På mötet deltog representanter från SKB, SKI, SSI, länsstyrelserna i Kalmar och Uppsala län, samt Oskarshamns och Östhammars kommun. Mötet var öppet för allmänheten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde frågor framförde kommentarer på mötet.

 MKG:s frågor och kommentarer till mötet >>

 Kallelse till mötet >>

Mer om mötet på kärnkraftsindustrins, SKB AB:s hemsida >>

Logga in