20 juni 2012 |

MKG till SSM: Risk för läckströmskorrosion i SFR

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har uppmärksammat att det finns risker för korrosion p.g.a. läckströmmar i berget i Forsmark. Läckströmmarna kommer från elkabeln som går till Finland och kan ge problem för de existerande och planerade slutförvaren för radioaktivt avfall.

Om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB får igenom sina planer kommer två nya slutförvar för radioaktivt avfall att byggas i Forsmark, ett för högaktivt använt kärnbränsle och ytterligare ett för lågaktivt och kortlivat medelaktivt radioaktivt avfall, SFR 2. Sedan innan finns redan ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 1. 

I samband med granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle (högaktivt) har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammat att det finns betydande problem med korrosion i underjorden orsakad av läckströmmar. Dessa läckströmmar kommer från elförbindelsen Fenno-Skan som går mellan Finland och Forsmark. De metallbehållare som kommer finnas i ett framtida slutförvar kan p.g.a läckströmmarna snabbt få korrosionsproblem då de utsätts för väta.

MKG har tillsammans med Naturskyddsföreningen i sitt gemensamma yttrande med kompletteringskrav på slutförvarsansökan rörande slutförvaret för använt kärnbränsle uppmärksammat Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på detta problem. Nu har MKG har skickat ett brev SSM för att lyfta frågan även vad gäller existerande slutförvaret för lågaktivt och kortlivat medelaktivt radioaktivt avfall, SFR. Föreningen skriver i brevet att en reflektion har gjorts över om den korrosion av behållare som ledde till utsläpp av radioaktivitet från SFR våren 2005 kan ha orsakats av läckströmmar. Brevet finns nedan.

MKG har även skickat en komplettering till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB till en tidigare samrådsinlaga i samrådet om det kortlivade låg- och medelaktiva radioaktiva avfallet, SFR 2. I kompletteringen lyfts frågan om risken för läckströmskorrosion men MKG nämner även frågeställningar rörande buller och transporter som dykt upp i granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, Kompletteringen och den ursprungliga samrådsinlagan finns nedan. 

 

Länkar:

MKG:s brev till SSM om risker för läckströmskorrosion i SFR, 120620 >>

MKG:s komplettering av tidigare samrådsinlaga i samrådet om SFR 2, 120620 >>

MKG:s tidigare samrådsinlaga i samrådet om SFR, 111207 >>

Logga in