31 maj 2010 |

MKG yttrar sig om ett kommande EU-direktiv om kärnavfall

EU-kommissionen förbereder för att lägga fram ett förslag om ett EU-direktiv om kärnavfall till hösten. Inom ramen för arbetet med direktivet har kommissionen haft ensamråd om direktivet fram till den 31:a maj. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande till kommissionen.

I juni 2009 antogs ett EU-direktiv om kärnkraftssäkerhet. Under 2009 och 2010 har EU-kommissionen förberett ett nytt EU-direktiv om kärnavfall. Ett tidigare utkast till direktiv har funnits sedan 2004 men förkastats.  Ett nytt utkast ska vara klart i höst.

Inom ramen för arbetet med direktivet har kommissionen haft ensamråd om direktivet fram till den 31:a maj. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande till kommissionen.

Yttrandet finns nedan.

Länk:

MKG:s yttrande i samrådet om ett EU-direktiv för kärnavfall >>

EU-kommissionens hemsida med samrådet >>

Logga in