14 december 2006 |

MKG:s borrhålsrapport på engelska

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, publicerade i vår en rapport om den alternativa metoden djupa borrhål skriven av berggrundsgeologen Karl-Inge Åhäll. Rapporten är nu översatt till engelska.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, rapport ”Slutförvaring av högaktivt kärnavfall i djupa borrhål” finns nu översatt till engelska. Rapporten är nummer 2 i MKG:s rapportserie och har den engelska titeln är ”Final Deposition of High-level Nuclear Waste in Very Deep Boreholes”.

Rapporten finns att hämta nedan eller så kan den beställas från MKG:s kansli.

(Observera att kansliet är stängt över jul och nyår.)

 MKG:s borrhålsrapport på engelska >>

Mer information om MKG på engelska >>

Logga in