17 oktober 2017, 9:30 - 12:30 |

Möte med utredningen om översyn av kärntekniklagen (1)

Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018. Utredningen bjuder nu in verksamhetsutövare och andra berörda aktörer, vid två olika tillfällen, till samtal om arbetet med utredningen och till att framföra synpunkter på kärntekniklagens nuvarande utformning. Möteslängden är uppskattad till 2-3 timmar.

 

Tid: Kl. 09:30 den 17 oktober
Plats: Konferenslokalen Makrillen i Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Anmälan: Namn, funktion/titel och organisationstillhörighet till ingemar.lund[at]regeringskansliet.se, till ett av de bägge mötestillfällena (se länk till kalendernyhet om möte 2)

Länkar:

Inbjudan till möte med utredningen, 170928 >> 

Utredningsuppdraget i kommittédirektivet 2017:76, 170629 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen ser över kärntekniklagen, 170629 >> 

Information på Regeringskansliets hemsida >> 

Kalendernyhet om andra mötet med utredningen den 31 oktober >>

Logga in