5 juni 2013 |

Myndigheten viker sig för kraftindustrin

Idag lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, över den utredning som ska förhindra att det blir skattebetalarna som tar över kärnkraftsbolagens nota. Regeringen tillsatte utredningen förra året efter att myndigheten upptäckt att det fattas pengar i den fond som ska garantera slutförvaringen av det radioaktiva kärnavfallet och bekosta rivningen av kärnkraftverken. Men trots att det fattas pengar föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att kraftbolagens avgift idag på 2 öre per kWh kärnraftsel räcker och förklarar det med att de accepterar industrins bedömning att reaktorerna kommer att drivas i ytterligare 50 år.

- Det är häpnadsväckande. Det är bara att blicka mot Tyskland för att få reda på de faktiska kostnaderna för att riva ett kärnkraftverk – och det handlar om upp till tre gånger så höga kostnader än vad den svenska kraftindustrin själv har uppgett. Troligtvis handlar det om höjningar till cirka 6 till 10 öre per kWh kärnkraftsel för att skattebetalarna ska slippa stå för kraftbolagens kostnader, säger Svante Axelsson. 

Strålsäkerhetsmyndigheten fick uppdraget tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden förra året sedan myndigheterna upptäckt att det fattas minst 30 miljarder i den fond som ska bekosta rivning och slutförvar. Under lång tid var kärnavfallsavgiften cirka 1 öre per kWh. Regeringen höjde avgiften till ca 2 öre per kWh hösten 2011, men då ville Strålsäkerhetsmyndigheten höja den till 3-4 öre. Idag berör inte myndigheten avgiftsfrågan men i praktiken innebär de låga nivåerna att staten går in och subventionerar kärnkraften.

 -  Jag är oerhört besviken på Strålsäkerhetsmyndigheten. Den låga avgiften har bland annat berott på att industrin hittills redovisat felaktiga uppgifter – de har försökt hålla nere den faktiska kostnaden för slutförvaring och rivning. Nu måste myndigheten fokusera på att ta fram bättre uppskattningar till dess att ett nytt beslut om avgiften ska tas hösten 2014, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. 

Det är häpnadsväckande att myndigheten backar från det den  själv tidigare har konstaterat, nämligen att det behöver tillskjutas mer pengar till kärnavfallsfonden. Nu gömmer myndigheten en massa kostnader genom att mixtra med kärnkraftens livslängd. Det finns inga belägg för att reaktorerna verkligen håller i femtio år och därmed äventyras säkerheten bara för att kraftbolagens avgift ska hållas låg, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

 

För frågor kontakta: 

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Logga in