7 maj 2013 |

Naturskyddsföreningen skickar vidare SSM:s skrivelse till SKB om bristfälliga kompletteringar till domstolen

Naturskyddsföreningen har för kännedom till mark- och miljödomstolen skickat myndighetens skrivelse den 26 april till SKB med en första respons på kompletteringarna inlämnade till myndigheten den 2 april. Myndigheten anser i skrivelsen att endast delar av SKB:s kompletteringar uppfyller SSM:s krav.  

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 2 april 2013 in ett antal kompletteringar till ansökan om ett slutförvar från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. I en skrivelse till bolaget daterad 26 april skriver SSM att delar av materialet uppfyller delvis förväntningarna medan ytterligare delar inte uppfyller förväntningarna. SSM avser att senare i granskningsprocessen informera SKB mer i detalj om myndighetens bedömningar.

Eftersom det är oklart om SSM informerat mark- och miljödomstolen om skrivelsen har Naturskyddsföreningen skickat den för kännedom till domstolen.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s mail till domstolen, 130507 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om skrivelsen, 130426 >>

Logga in