18 februari 2016 |

Ny domare i slutförvarsprövningen hos mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Rådman Johan Svensson som varit domare i målet sedan dess start 2011 ska sluta vid domstolen. Ny domare i målet blir rådman Anders Lillienau.

Enligt uppgifter från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har fått del av, så ska rådman Johan Svensson sluta vid domstolen för att arbeta vid mark-och miljööverdomstolen. Den 18 februari flyttades målet M 1333-11 om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle från avdelning 3 till avdelning 4 vid domstolen. Som domare i målet ersätts Johan Svensson av rådmannen Anders Lillienau.

Anders Lillienau har tidigare varit sekreterare i Miljöbalkskommittén och kansliråd på Miljödepartementet.

Tekniska råd rörande prövningen av ansökan fortsätter Jan-Olof Arvidsson och Ingrid Johansson att vara.

 

Länkar:

Mail från domstolen om den nya rådmannen, 160308 >>

Här kan du ladda ner den senaste dagboken i målet  >>

Om miljöbalksprövningen på MKG:s hemsida >>

Logga in