21 september 2011 |

Ny MKG-rapport med samrådsinlagor och Fud-yttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har skickat gemensamma samrådsinlagor till kärnavfallsbolaget SKB under samrådet om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I MKG:s nya rapport, Rapport 5, finns föreningarnas senaste fyra samrådsinlagor från 2009-2010 och yttrande över Fud-10.

I Rapport 5 hittar du Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlagor från 2009-2010. Samrådsinlagorna tar upp de viktigaste frågorna som framförts i samrådet inför SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. De berör platsvalet, den preliminära MKB:n, bristen på samrådsunderlag för den långsiktiga säkerhetsanalysen och riskerna i det konstgjorda barriärsystemet av koppar och lera. Rapporten innehåller även de synpunkter som föreningarna har haft om SKB:s forskningsprogram, Fud-10.

 

Länkar:

 Rapport 5: "Samrådsinlagor 2009-2010 och yttrande över Fud-10 från Naturskyddsföreningen och MKG" >> (3,2 MB) 

Fler rapporter av MKG på MKG:s hemsida >>

Logga in