18 mars 2011 |

Ny rapport om djupa borrhål från Kärnavfallsrådet

Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet, har på Kärnavfallsrådets uppdrag skrivit en rapport om den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. Professor Åhäll har även presenterat slutsatserna i rapporten i en debattartikel i Göteborgs Posten den 20 mars 2011.

Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, har tagit fram en ny rapport om den mest omtalade alternativa metoden till ett slutförvar för använt kärnbränsle – metoden djupa borrhål.  Metoden bygger på en förvaring av det använda kärnbränslet 3-5 km ner i berggrunden. Den 16 mars lämnade kraftindustrin genom kärnavfallsbolaget SKB in en ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark enligt den så kallade KBS-metoden. Ett KBS-slutförvar ligger betydligt grundare, på ett djup av cirka 500 meter.

Enligt svensk lag ska bolaget redovisa alternativa metoder i sin ansökan. Kärnavfallsbolaget har hittills hanterat redovisningar av den alternativet djupa borrhål lättvindigt trots påtryckningar från regering och myndighet. I rapporten som skrivits för Kärnavfallsrådet skriver berggrundsgeologen och professorn Karl-Inge Åhäll om deponeringshålens betydelse vid en slutförvaring. En av slutsatserna i rapporten är:

”För borrhålsdeponier på 3-5 km djup finns både naturliga och konstruerade skyddsbarriärer där flertalet fungerar oberoende av varandra medan man ännu inte har kunnat konstruera ett system av funktionsmässigt oberoende barriärer för grunda deponier av KBS-typ”

Karl-Inge Åhäll har även skrivit en debattartikel där huvudpunkterna i rapporten redovisas i Göteborgs Posten den 19 mars.

Kärnavfallsrådets rapport och debattartikeln och hittar du nedan.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets rapport ”Deponeringsdjupets betydelse vid slutförvaring av högaktivt kärnavfall i berggrunden – en karakterisering av grunda och djupa slutförvar” av Karl-Inge Åhäll 110318 >>

Karl-Inge Åhälls debattartikel i Göteborgs Posten ”Kärnavfallet kan hota vårt grundvatten” 110319 >>

Mer om djupa borrhål på MKG:S hemsida >> 

Logga in