28 mars 2017 |

Ny VD på SKB

Från och med den 1 april tillträder Eva Halldén som tillförordnad VD för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Eva Halldén har bland annat varit VD för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk. Därefter har hon lett arbetet i att genomföra program Ringfors samt BA Generations förbättringsarbete. Bolagets nuvarande VD, Christoffer Eckerberg, kommer att leda projekt Ringfors och förbättringsarbetet vidare. Eva Halldén träder in i den nya rollen precis när bolagets slutförvarsansökan för använt kärnbränsle är på väg till huvudförhandling i mark- och miljödomstolen med början i september 2017.

Vattenfall informerade den 28 mars i ett pressmeddelande att Eva Halldén från och med den 1 april tillträder som tillförordnad VD för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Tidigare har Eva Halldén bland annat varit VD för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk. Därefter har hon lett arbetet i att genomföra program Ringfors samt BA Generations förbättringsarbete. Christoffer Eckerberg, bolagets nuvarande VD, kommer att leda projekt Ringfors och förbättringsarbetet vidare, med målet att återställa lönsamhet i kärnkraften. Enligt Vattenfall pressmeddelande kommer Eva Halldén, med sin omfattande erfarenhet från svensk kärnkraft, att tillföra kärnavfallsbolaget ledningskompetens inom såväl drift av kärntekniska anläggningar som inom stora projekt. Däremot nämns inget om den verksamhetsbevakning som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomförde innan jul och som visade på att det fanns allvarliga brister i bolagets säkerhetsledarskap.

Närmast följer MBL-förhandlingar i syfte att utse Eva Halldén permanent som VD för kärnavfallsbolaget. Eva Halldén träder in i den nya rollen precis när bolagets slutförvarsansökan för använt kärnbränsle är på väg till huvudförhandling i mark- och miljödomstolen med början i september 2017.

 

Länkar:

Pressmeddelande, 170328 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM ger hård kritik mot brister i SKB:s säkerhetsledarskap, 161125 >>

Logga in