2 oktober 2017, 13:30 - 6 oktober 2017, 12:00 |

Oskarshamn: Huvudförhandling om slutförvaret

Den tredje veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Oskarshamn. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn på kärnavfallsbolagets SKB:s anläggningar i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet). Av SSM:s föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:12) följer att tillträde till skyddat område i anläggningen ska ske kontrollerat genom registrering av personer som passerar in till ett utrymme i anläggningen. Den som önskar närvara vid domstolens syn i Oskarshamn måste föranmäla sig.

 

Tid: Samling kl. 13:30 måndagen den 2 oktober. Avslutas kl. 12:00 fredagen den 6 oktober
Plats: Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn
Anmälan till syn: Senast den 15 september 2017 till kärnavfallsbolaget SKB, genom mejl till besok[at]skb.se eller telefon 0491-767805 vid önskemål om närvaro vid domstolens syn på bolagets anläggningar i Oskarshamn. Ange namn, personnummer och hemort. Medtag giltig legitimation med foto till anläggningen.

Länkar:

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Pressmeddelande på Nacka tingsrätts hemsida, 170831 >>

Information om ansökan och huvudförhandlingen på Nacka tingsrätts hemsida, 170705 >>

Logga in