25 juni 2018 |

Oskarshamn säger ja till Clink

Oskarshamns kommun har den 25 juni, på eget initiativ, skickat in kommunfullmäktiges beslut till regeringen med en tillstyrkan att regeringen beslutar att tillåta en utbyggnad av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk med en inkapslingsanläggning kärnbränslet. Den nya anläggningen benämns Clink. 

Prövningen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle befinner sig sedan i januari hos regeringen. Kärnavfallsbolaget SKB har getts möjlighet att lämna in kompletterande yttranden i frågor rörande kopparkorrosion. Dessa ska lämnas in senast den 30 april 2019. Regeringen har i övrigt inte meddelat någon tidplan över sin handläggning av ärendet, men innan ett beslut kan tas måste regeringen höra med Östhammar och Oskarshamns kommuner om de tillstyrker anläggningarna i respektive kommuner. Detta står reglerat i 17 kapitlet 6 paragrafen Miljöbalken.  

Den 26 juni skickade Oskarshamns kommun in sitt protokoll från kommunfullmäktiges möte den 11 juni till regeringen. På mötet beslutade kommunfullmäktiga att tillstyrka att regeringen beslutar att tillåta en inkapslingsanläggning i anslutning till mellanlagret Clab. Kommunen hänvisade till domstolens yttrande från den 23 januari där domstolen meddelar att Clink, som den gemensamma anläggningen ska kallas, kan tillåtas. 

Varför Oskarshamns kommun valde att i detta skede meddela regeringen sin tillstyrkan anges inte. 

 

Länkar:

Mail till regeringen från Oskarshamn, 180625 >> 

Oskarshamns kommunbeslut om vetofrågan, 180625 >>


 

Logga in