9 oktober 2017, 12:30 - 13 oktober 2017, 16:00 |

Östhammar: Huvudförhandling om slutförvaret

Den fjärde veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Östhammar. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn vid platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den som önskar närvara vid domstolens syn i Forsmark måste föranmäla sig.

 

Tid: Samling kl. 12:30 måndagen den 9 oktober. Avslutas kl. 16:00 fredagen den 13 oktober
Plats: Ladan i Gimo, Idrottsgården, Gymnasievägen, Gimo
Anmälan till syn: Senast den 15 september 2017 till kärnavfallsbolaget SKB, genom mejl till besok[at]skb.se eller telefon 0491-767805 vid önskemål om närvaro vid domstolens syn på platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark, Östhammars kommun. Ange namn, personnummer och hemort. Medtag giltig legitimation med foto till området. 

Länkar:

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Lunchrestauranger i Gimo >>

Pressmeddelande på Nacka tingsrätts hemsida, 170831 >> 

Information om ansökan och huvudförhandlingen på Nacka tingsrätts hemsida, 170705 >>

 

Logga in