15 mars 2011 |

Presseminarium om SKB:s ansökan och Naturskyddsföreningens och MKG:s nya rapport "Haveri för kärnavfallet"

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG anordnar idag ett presseminarium med anledning av SKB:s ansökan. På seminariet presenteras Naturskyddsföreningen och MKG:s nya rapport ”Haveri för kärnavfallet”, om säkerhetsfrågorna och metoden för slutförvaring av kärnkraftens avfall. Dessutom är Peter Szakálos, korrosionsforskare på KTH, inbjuden att tala om det senaste vetenskapliga kunskapsläget om vad som kan hända med kopparkapslarna, slutförvarets innersta säkerhetsbarriär.

Under presseminariet tas de frågor och svar upp som inte kommer att presenteras av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, den 16 mars, dagen då bolaget planerar att presentera sin ansökan om ett slutförvar för kärnavfallet. Bolagets ansökan kommer att lämnas till Stålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Naturskyddsföreningen och MKG:s rapport ”Haveri för kärnavfallet” sammanfattar föreningarnas arbete under de senaste åren genom att ta upp de viktigaste frågorna som framförts i samrådet inför ansökan, samt de synpunkter som föreningarna har mot SKB:s forskningsplan, Fud-10.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s rapport ”Haveri för kärnavfallet”, 110315 >>

 

 

Alla samrådsinlagor 2009-2010 som pdf:er och som nyheter på MKG:s hemsida

Om kopparkorrosion, lererosion och rapporter

Naturskyddsföreningen och MKG:s inlaga 101215 om kopparkorrosion, lererosion och rapporter >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter 101215 >>

Om den långsiktiga säkerheten, m.m.

Naturskyddsföreningen och MKG:s inlaga 100517 om den långsiktiga säkerheten m.m. >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om samrådsinlagan från Naturskyddsföreningen och MKG om samrådet om den långsiktiga säkerheten m.m. 100517 >> 

Om den preliminära MKB:n för ett slutförvar

Naturskyddsföreningen och MKG:s inlaga om den prel. MKB:n för ett slutförvar 100310 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga om den preliminära MKB:n för ett slutförvar 100310 >>

Om platsvalet

Naturskyddsföreningen och MKG:s inlaga om platsval 090505 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnar samrådsinlaga till industrin om platsvalet 090505 >>

Fud-10

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud -10, 101217 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnat in ett yttrande över Fud-10 >>

Logga in